Připravuje se

Seznámení s implantačním systémem ETK

MUDr. et MUDr. Filip Donev

Kontakt

Připravuje se

iPhysio a jeho využití v dentální implantologii

MUDr. et MUDr. Filip Donev

Kontakt

Připravuje se

All-on-4®

MUDr. et MUDr. Filip Donev

Kontakt

Připravuje se

DIAGNOcam a jeho využití

MUDr. et MUDr. Filip Donev

Kontakt