Skloionomerní cementy

Estetická a kvalitní zubní výplň složená z fluoro-hlinito-křemičitého skla s vodným roztokem polyalkenoátové kyseliny

Skloionomerní cementy jsou přímé výplňové materiály. Tato směs tuhne pouze díky probíhající chemické reakci. Skloinomerní materiály je však také možné smíchat s pryskyřicí, která obsahuje fotoiniciátory a vytvrdit je i pomocí světelné reakce.

Výhody

  • Přirozený vzhled, barva blízká zdravému zubu
  • Obsah fluoru, který působí proti možnému vzniku kazu pod výplní i v okolí výplně
  • Výplně jsou schopné fluor i vychytávat a uchovávat
  • Nemusí se vrstvit jako fotokompozitní materiály
  • Velmi dobře se váže ke sklovině a dentinu
  • Je možné aplikovat, i když sklovina zcela chybí
  • Je vhodný pro výplně i u dětských pacientů

Nevýhody

  • Nižší leštitelnost a méně barevných odstínů
  • Nutnost aplikovat ochranný lak při tuhnutí
  • Nižší mechanická odolnost, aplikuje se tedy hlavně na oblasti zubních krčků či slouží jako provizorní výplň