Objednat se

Chirurgické odstranění patologické tkáně, částí sliznice, výrůstků a nádorů v oblasti ústní dutiny.

Naše zubní péče centrum poskytuje komplexní ošetření vaší ústní dutiny, nejen zubů, ale také měkkých tkání, sliznic a dásní. K tomu využíváme také chirurgické postupy a zákroky, jako je například excize/ektomie, tj. vyříznutí/odstranění patologicky změněné tkáně. Tento zákrok může být proveden v případě různých nárůstků, polypů, tumorů nebo vyvýšených okrajů ran v ústní dutině.

Nemusíte se obávat tohoto zákroku, neboť probíhá za použití lokální nebo jiné formy anestezie. Přestože se jedná o bezpečný a rychlý zákrok, je důležité informovat lékaře o léčivech, které užíváte, aby nedošlo k zvýšenému krvácení z rány, pokud berete léky na „ředění“ krve.

Je třeba mít na paměti, že každý takový zákrok může být doprovázen otokem a bolestivostí. Naše klinika vám poradí, jak minimalizovat tyto problémy. Doporučujeme užívat léky proti bolesti, které obvykle postačí během prvního dne. Dále je vhodné chladit místo zákroku zvenčí a vyhnout se konzumaci alkoholu a kouření, neboť tyto látky mohou podráždit oblast zákroku a zpomalit a zhoršit proces hojení.

Extrakce zubů

Proces, během kterého se odstraňuje poškozený zub, který již nelze zachránit nebo ohrožuje další zdravé zuby.

Extrakce zubu je stomatochirurgický zákrok, při němž je odstraňován, tj. vytrháván zub v ambulantním režimu. V našem centru pro zubní péči se snažíme vždy o zachování vašeho zubu a záchrany zubu a extrakci provádíme pouze v nezbytných případech.

Kdy je nutná extrakce zubu?

Snažíme se minimalizovat traumatizaci zubního lůžka a provádíme zákrok v anestezii, buď lokální nebo celkové. Extrakce tak bude pociťována pouze jako tlak nebo dotek, nebo dokonce můžete zákrok přespat a na nic si nevzpomenout. Délka zákroku se liší v závislosti na typu zubu.

Po zákroku doporučujeme několik hodin nejíst, nepít a nekouřit a omezit fyzickou aktivitu, nedoporučujeme vysávat ani vyplachovat ránu. Bolest může být zmírněna analgetiky a chladivými obklady.

„Osmičky“, poslední stoličky, které se prořezávají mezi 18–25. rokem, někdy i později.

Zuby moudrosti jsou „nejzadnějšími“ zuby, tedy osmičky (třetí moláry). Rostou jako poslední zuby, a to mezi 8–24. rokem, někdy však i později. Jejich růst může působit značné problémy, může být bolestivý, provázený záněty dásní, z nichž se prořezává.

Pokud se zuby prořežou správně, nepůsobí žádné potíže a nedochází k jejich kažení, není nutné je vytrhnout.

Důvody pro vytržení a extrakci

Vždy je však rozhodnutí o extrakci plně individuální a lékař vychází z vašeho zdravotního stavu, a pokud je to možné i přání.

Autotransplantace zubu — náhrada ztraceného zubu vlastním zubem

Autotransplantace zubu je speciální zákrok, kdy zubní lékař nahrazuje ztracený nebo vážně poškozený zub jiným vlastním zdravým zubem. Tento typ zákroku se provádí pouze na vybraných zubařských pracovištích.

Autotransplantace se používá zejména v případech, kdy dojde k vyražení zubu nebo jeho vážnému poškození během sportu, úrazu nebo jiných podobných situací. Na prázdné místo po zubu se poté vloží „nepotřebný“ zub, nejčastěji se jedná o zuby moudrosti. Vlastní zub se snadno uchytí a nedochází k žádným nežádoucím reakcím.

Samotný zákrok se provádí v ambulantním prostředí pod lokální anestézií. Zdravý zub je extrahován a vložen do uvolněného lůžka. Zde je zafixován ke zbývajícím zubům a asi po třech týdnech se dostatečně uchytí, aby mohl být plně zatěžován.

V případě nalezeného vyraženého zubu je možné provést i replantaci, což znamená, že zub se vrátí na své místo a jako u autotransplantátu se zafixuje, aby mohl dozrát a zapustit se zpět do dásně.

Vložení traumaticky uvolněného zubu do jeho lůžka, kde se opět uchytí.

Replantace zubu znamená, že je vyražený stálý zub opětovně vložen na své místo, tedy do původního lůžka.

Při některých sportovních aktivitách, nehodách se může stát to, že si zub vyrazíme.

To ovšem neznamená, že o něj musíme definitivně přijít. Je dobré pokusit se zub najít. Zub berte zásadně za korunku, nikoli za kořen, neotírejte ani nedezinfikujte, nanejvýš jej opláchněte vodou a zbavte nečistost. Zub nesmí oschnout, proto je dobré jen uložit např. do vlastních slin (pro zub ideální prostředí). Pokud je to možné, vložte zub zpět na původní místo, a v obou případech co nejrychleji navštivte stomatologa.

Odborníci v našem centru zubní péče vám zub správně umístí a zafixují k sousedním zubům tak, aby se mohl opět přihojit.

Čím dříve k nám dorazíte, tím větší šance je, že se zub opět „ujme“ a za pár týdnů bude chrup kompletní, jako by se nikdy nic nestalo.

Chirurgické zákroky na zubech, okolní tkáni i čelistních kostech.

Stomatologické chirurgie ‒ provádí chirurgické zákroky na zubech, okolní tkáni i čelistních kostech.
Stomatochirurgie je obor stomatologie, který řeší problémy v dutině ústní invazivněji.

Nejčastější stomatochirurgické zákroky jsou

Všechny zákroky jsou prováděny tak, abyste necítili bolest. Je možné využít různé druhy znecitlivění dle vašeho přání, lokální umrtvení, analgosedace, inhalační anestetikum.

K dobrému výsledku přispívá hlavně zručnost a zkušenost stomatochirurga a špičkové vybavení, které máme k dispozici.

Chirurgický zákrok umožňující přesné usazení protetických zubních náhrad, např. odstranění zbytnělé tkáně, výrůstků…

Preprotetická chirurgie – chirurgický zákrok umožňující přesné usazení protetických zubních náhrad, např. odstranění zbytnělé tkáně, výrůstků…

Preprotetická chirurgie se zaměřuje na úpravu anatomických poměrů v ústní dutině, na protézních ložích, které by ztížily či znemožnily zhotovení funkční a také estetické zubní náhrady. Zákrok se provádí na měkkých tkáních, tj. na sliznici a svalech, ale také na čelistních kostech.

Chirurg může odstranit hypertrofickou (patologicky zbytnělou) sliznici dásní, slizniční řasy, může se také přetnout uzdičky horního rtu atd. Je možné též prohloubit ústní spodinu, kdy chirurg protne úpon svalu m. mylohyoideus.

Operace prováděné na čelistních kostech jsou různé typy resekcí, nejčastěji zbytnělých kostí, které tvoří vyvýšeniny. Může však nastat i opačný případ, a naopak tkáně mohou být atrofované (zmenšené). Pak lze např. rekonstruovat dásňové výběžky čelistních kostí pomocí implantátů, které se vloží na místo, kde je kost nedostatečná.

Tyto zákroky umožní vytvořit náhradu, která 100% sedne do ústní dutiny.

Úplné chirurgické odstranění uzdičky, buď podjazykové, nebo retní.

Frenula linguae je latinský název pro podjazykovou uzdičku, což je slizniční řasa, která spojuje spodinu ústní dutiny s jazykem.

Pokud je uzdička vrozeně zkrácená nebo zesílená, může se výrazně snížit pohyblivost jazyka, ale může také poškozovat tkáň v okolí zubů (parodont). V takovém případě se přistupuje k frenulektomii, což je zákrok, při němž se kompletně odstraní uzdička i její úpon na spodině dutiny ústní. Zákrok se provádí u dětí.

Frenulektomie se provádí buď v anestezii klasickým chirurgickým přístupem, tj. vyříznutím se šitím, které provází hematomy a otoky, nebo nověji pomocí laseru.

Laserové ošetření výrazně zkrátí dobu zákroku, a to na několik desítek sekund. Výrazně se sníží bolestivost zákroku, není tedy nutné využít celkovou anestezii, postačí místní znecitlivění. Navíc se výrazně zkrátí doba hojení, neboť odpadá nutnost šití. Po odeznění anestezie může dítě cítit mírnou bolest či tlak v místě zákroku, může se také objevit mírný otok či lehce zvýšená teplota, vše odeznívá do 1–2 dnů.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram