Objednat se

Bezesporu nejmodernější, nejkvalitnější a nepřesnější diagnostická metoda.

Naše špičkové centrum zubní péče vám může nabídnout 3D diagnostiku. Ta patří bezesporu mezi nejmodernější, nejkvalitnější a nepřesnější diagnostické metody.

K vyšetření se využívá 3D rentgenových přístrojů, CBCT (cone-beam computed tomografy) a speciální softwary, které vytvoří 3D obraz skenované oblasti, který zcela odpovídá skutečnosti. Tím získáme přesné informace o poměrech v ústní dutině, umístění zubů, hustotě kostní tkáně atd. V programu je možné měřit délky, úhly, procházet řezy, vytvářet 3D rekonstrukční modely.

Snímkování je zcela bezbolestné a není nutné se na něj předem připravovat. K snímkování je použito minimální možné množství radiace a trvá velmi krátkou dobu.

Je tak možné provést diagnostiku a naplánování léčebného postupu při jedné vaší návštěvě.

Kdy se 3D diagnostika používá?

Ve spolupráci s počítačovým softwarem vytvoří přehledný a přesný 3D obraz, což umožní naprosto přesné plánování ošetření, vytvoření implantátů, náhrad…

Špičková pracoviště disponují 3D rentgenem. Máme ho i my v našem centru zubní péče, které je vybavené nejmodernějšími přístroji, mezi ně patří právě i 3D rentgen.

3D rentgen na rozdíl od toho běžného umí vytvořit 3D snímky ve vysokém rozlišení. Ty nám poskytují mnohem vetší množství detailních informací o stavu zubů, ústní dutiny než běžné panoramatické 2D snímky. Navíc nejste vystaveni většímu množství radiace než při běžném rentgenovém vyšetření.

Díky 3D snímkování je možné zlepšit kvalitu ošetření vašeho chrupu. Nejsou to jen snímky ve vysokém rozlišení, co jej činí jedinečným, ale také možnost zaměřit a snímkovat i oblasti, které jsou hůře dostupné a špatně zobrazitelné klasických rentgenem. Snímkování 3D rentgenem je rychlé a samozřejmě bezbolestné a není nutné se na něj předem nijak připravovat. Při vyšetření pacient nejčastěji stojí či sedí.

3D rentgen se využívá jak pro určení správné diagnózy, tak pro plánování následných léčebných postupů. Je možné jej využít v případě diagnostiky a ošetření zubních kazů, endodontických zákroků, před zavedením implantátů atd.

V našem moderním centru zubní péče máme k dispozici nejnovější a nejkvalitnější techniku, včetně vysokokvalitního digitálního zubního rentgenu. Díky němu jsou snímky chrupu a zubů okamžitě k dispozici na monitoru počítače, což výrazně zkracuje čekací dobu pro pacienty.

S digitálním rentgenem odpadá nutnost používat film a vyvolávat snímky, což šetří nejen čas, ale i vaše nervy. Snímek je jednoduše nasnímán do počítače a může být následně zvětšen, upraven nebo barevně korigován, což usnadňuje diagnostiku a zlepšuje kvalitu léčby.

Digitální rentgeny umožňují pořídit panoramatické nebo intraorální snímky z dutiny ústní během jediné návštěvy u zubaře. Je také možné pořídit snímek jen jednoho zubu.

S ohledem na vaše zdraví je radiační zátěž minimální a mnohem nižší než u klasických rentgenů. Pokud si přejete, můžeme vám snímek poskytnout v elektronické podobě nebo na CD a jiných paměťových médiích.

Radiologická vyšetřovací zobrazovací metoda, která kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem. Vrstvově, v řezech zobrazuje vyšetřovanou oblast.

Snímky jsou velmi přehledné a detailní, umožní udělat si celkovou představu o vyšetřovaném místě. CT se využívá i v zubním lékařství a máme ho i v našem centru zubní péče. Disponujeme nejmodernější CT technologií, kterou představuje 3D počítačový tomograf, který nevyužívá k vytváření snímků vějíř paprsků, ale kónický svazek.

Na rozdíl od běžného tomografu jste vystavení minimální dávce záření a obraz z CT je díky trojrozměrnému uspořádání přesnější a umožňuje tak zpřesnit i diagnostiku a následně i ošetření vašeho chrupu. Snímky z CT mají využití v plánování náhrad chrupu pomocí implantátů, extrakcí zubů atd.

CBCT (cone-beam computed tomography)

Rentgenové vyšetření s minimální intenzitou záření, jehož výstupem je přesný 3D snímek vyšetřované oblasti.

Jednou z nejnovějších technologií v oblasti stomatologické diagnostiky, kterou máme k dispozici i v našem centru zubní péče, je CBCT. Jedná se o přístroj pracující na principu klasického CT, ale s paprsky vytvářejícími kužel. Velikost detektoru pro vyslané paprsky je větší než u CT, což umožňuje vytvoření 3D snímku jedinou kruhovou rotací okolo pacienta.

Radiační zátěž při CBCT není vyšší než u běžného rentgenového vyšetření, avšak poskytuje mnohem přesnější a detailnější 3D snímky. Ty umožňují vytvoření modelu celé čelisti nebo vyšetřované oblasti, což usnadňuje a urychluje správné stanovení diagnózy a naplánování a provedení potřebného zákroku.

CBCT má nezastupitelné místo v oblasti implantologie. Díky němu máme přesné informace o stavu kosti, do které bude implantát vložen, poloze dna čelistní dutiny a inervaci v dané oblasti. Tento přístroj se dále využívá v endodoncii, kde umožňuje zobrazení vnitřní dutiny zubu a poskytuje přehled o umístění zubních kanálků a možném poškození zubu. CBCT se také využívá při extrakci zubů moudrosti a při léčbě paradontózy.

Program pro zpracování snímků z CBCT lze propojit s přístrojem CEREC.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram