Objednat se

Anestezie je nezbytnou součástí mnoha zákroků v zubní péči. Pomáhá pacientům procházet léčebnými postupy bez nepohodlí a bolesti.

Lokální anestezie

Lokální anestezie je nejčastěji používanou formou anestezie v zubní péči. Aplikuje se přímo na oblast léčby a umožňuje pacientovi zůstat bdělým a svědomitým, zatímco odstraňuje jakýkoli pocit bolesti.

Sedace

Sedace, známá také jako anxiolýza, je technika, která pomáhá pacientům cítit se uvolněně a pohodlně během zákroku. Může být použita v kombinaci s lokální anestezií pro ty, kteří trpí zubním stresem nebo mají strach z léčebných procedur.

Obecná anestezie

V některých případech, jako jsou rozsáhlé operace nebo v případě velmi mladých nebo těžce znepokojených pacientů, může být nutné použití obecné anestezie. Obecná anestezie je stav hlubokého spánku, kdy pacient necítí bolest a není si vědom svého okolí.

Péče po anestezii

Po jakémkoli typu anestezie je důležité dodržovat pokyny svého lékaře týkající se péče po zákroku, včetně omezení fyzické aktivity, stravy a používání léků.

Navození stavu, kdy dochází k „uspání“, ovlivnění stavu vědomí pacienta za účelem tlumení bolesti a psychického stresu při zubním ošetření.

Hluboké ovlivnění vědomí je způsobeno podáním látek, které působí na centrální nervovou soustavu. Účelem je snížení vědomí (obluzení), až uspání pacienta proto, aby necítil strach a bolest, které mohou stomatologický zákrok provázet.

Je možné využít plnou anestezii nebo hlubokou sedaci, tj. analgosedaci. Při analgosedaci není pacient plně uspaný, je schopný spolupracovat (otevřít ústa), samostatně dýchá, ale po probuzení si nic nepamatuje. Má amnézii. Hlubokou sedaci podává anesteziolog, který po provedeném výkonu podá protilátku proti použitému sedativu, čímž se zruší účinky a pacient rychle procitá do plného vědomí. Během analgosedace se také monitorují životní funkce: krevní tlak, pulz, dechové funkce…

Celková anestezie je navození umělého spánku na nezbytně dobu nezbytně nutnou ke stomatologickému zákroku anesteziologem. Zde je již nutné pacienta intubovat a sledovat životní funkce. Celková anestezie se volí i dlouhých zákroků, kdy je nutné, aby se pacient ani nepohnul.

Utlumení bolesti a psychického stresu, má rychlý nástup a je i pro pacienty, kteří se obávají injekcí. Aplikuje se vdechnutím.

Máte obavy ze stomatologického ošetření? Bojíte se injekcí? Nechcete cítit bolest?

Právě pro vás je vhodné použít inhalační analgetika, tj. inhalační anestezii. Analgetikum vdechnete a záhy nato pocítíte uvolnění, zklidnění, zbavíte se strachu a dojde také ke zvýšení prahu bolesti. Inhalační analgetika působí velmi rychle, stačí pár nadechnutí. 2–3 minuty inhalace plynu z masky. Účinky rychle odezní, do cca 5 minut po ukončení inhalace. Inhalační analgezie je vhodná také pro děti. Ty si často ani ošetření nepamatují.

Výhody

Zmenšení vnímání bolesti a uvolnění a zklidnění bez toho, aby došlo k úplnému „uspání“.

Je pro Vás návštěva zubaře stresující? Bojíte se bolesti nebo máte neklidné a nespolupracující dítě?

Nemusíte se ničeho obávat, protože právě pro Vás nabízíme v našem centru zubní péče možnost využít analgosedace. Při analgosedaci se používají léky, které zmírní bolest a navíc uklidní a odstraní úzkost.

Analgosedace je stav, který lze popsat jako kontrolovanou ospalost nebo spánek. Během zákroku v analgosedaci budete příjemně uvolněni a necítíte žádnou bolest. Dýchání však není potlačeno a můžete být kdykoli probuzeni.

Po probuzení si většina pacientů zákrok vůbec nepamatuje, netrpí nevolnostmi ani pocitem na zvracení. Ošetření tedy neprovází fyzický ani psychický stres.

Při analgosedaci jsou používány bezpečné léky, které jsou podávány buď do žíly nebo do nosní sliznice.

Co je třeba dodržet před analgosedací?

Před analgosedací je doporučeno 6 hodin nejíst a 4 hodiny nepít. Léky, které pravidelně užíváte, nevysazujte, ale informujte lékaře o všech léčivech, které jste před analgosedací užili. Je vhodné mít s sebou doprovod, protože po zákroku je zakázáno řídit motorová vozidla.

Mohou nastat komplikace?

Výjimečně se mohou objevit komplikace, které bývají velmi mírné a odezní do několika hodin, například pocit těžké hlavy. Velmi zřídka může dojít i k vážnějším komplikacím, ale tomu se předchází pečlivým vyplněním dotazníků. Po ošetření v analgosedaci je zakázáno řídit motorová vozidla.

Snížení vědomí, kdy dojde k uklidnění, uvolnění a také ke snížení vnímání bolesti.

Zubní ošetření je tak bez bolesti a psychického stresu.

Sedace je navození klidu u pacienta, a to psychického i motorického (pohybového). Dochází při ní ke zklidnění, omezení nervozity, otupení.

Používané preparáty, sedativa, nevedou k navození spánku, pouze snížení stavu vědomí, obluzení.

Sedativa se často podávají před operačním zákrokem, než je podána anestezie. Je možné je však využít i pro bázlivé a nervózní pacienty, aby lépe snášeli ošetření zubním lékařem. Je také možné je využít u dětí.

Intenzivnější je pak analgosedace, který zklidňuje, ale navíc také omezuje vnímání bolesti. Zákrok je tak bezbolestný.

Inhalační analgezie je také vhodná pro zklidnění a zmírnění bolesti.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram