Smluvní zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP (111)

Vojenská zdravotní pojišťovna

VoZP (201)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP (205)

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP (207)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZPŠ (209)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ZP MV ČR (211)