Technologie

Počítačová tomografie

Radiologická vyšetřovací zobrazovací metoda, která kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem.

Anestézie

Stav, kdy je pacient uveden do spánku či je ošetřovaná část znecitlivěna.

Výplňové materiály

Používáme pouze kvalitní materiály pro vyplně či dostavbu zubu, které jsou odolné a estetické.

Celý zubní řad čelisti pouze na 4 implantátech od All-on-4®

Metoda „All on 4“ nebo „vše na čtyřech“ od Nobel Biocare spočívá v zavedení 4 implantátů do bezzubé horní nebo dolní čelisti. Implantáty jsou vsazeny šikmo mimo anatomické struktury, tudíž nevyžadují plastiku kosti.

Jak to funguje?