Sedace

Snížení vědomí, kdy dojde k uklidnění, uvolnění a také ke snížení vnímání bolesti.

Zubní ošetření je tak bez bolesti a psychického stresu.

Sedace je navození klidu u pacienta, a to psychického i motorického (pohybového). Dochází při ní ke zklidnění, omezení nervozity, otupení.

Používané preparáty, sedativa, nevedou k navození spánku, pouze snížení stavu vědomí, obluzení.

Sedativa se často podávají před operačním zákrokem, než je podána anestezie. Je možné je však využít i pro bázlivé a nervózní pacienty, aby lépe snášeli ošetření zubním lékařem. Je také možné je využít u dětí.

Intenzivnější je pak analgosedace, který zklidňuje, ale navíc také omezuje vnímání bolesti. Zákrok je tak bezbolestný.

Inhalační analgezie je také vhodná pro zklidnění a zmírnění bolesti.

  • Řízenou sedaci je možné použít u zákroků trvajících do dvou hodin
  • Pacient je jen mírně „obluzen“, ale při vědomí a může spolupracovat
  • Před podáním sedace se 3 hodiny nejí a nepije
  • 30 minut po zákroku pacient „dospává“
    Není vhodné po podání řídit motorová vozidla
  • Je možné podat i dětem