Договорные медицинские страховые компании

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP (111)

Vojenská zdravotní pojišťovna

VoZP (201)

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP (207)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZPŠ (209)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ZP MV ČR (211)