Resekce kořenového hrotu

Mikrochirurgický záchovný zákrok pro odstranění váčku, zánětlivého ložiska v oblasti kořene zubu i s částí kořene.

Resekce kořenového hrotu je chirurgický zákrok, při němž se odstraní zánětlivé ložisko v oblasti kořene zubu společně s částí kořenového hrotu, který do ložiska zasahuje. Před resekcí samotnou dojde k vyčištění a ošetření kořenového kanálku.

Kdy se zákrok provádí

Zánětlivé procesy kolem kořenového hrotu, které již není možné ošetřit jiným způsobem a není nutné provést extrakci (vytržení) zubu.

Jak se zákrok provádí

Zákrok je bezbolestný, neboť se provádí nejčastěji v lokální anestezii. Provádí se řez na sliznici ke kosti, pod níž je kořenový hrot a ložisko zánětu. Lékař se musí dostat pomocí vrtáčku či dlátka ke kořeni zubu a tento odstranit společně s ložiskem. Vše je řádně ošetřeno a vyčištěno. Poté se rána pečlivě uzavírá, po dobu 24 hodin je zaveden drén. Stehy se vytahují za cca 5–6 dní.

Při správné technice provedení nedochází ke vzniku komplikací, bolest i otoky mizí po 3–4 dnech.