Preprotetická chirurgie

Chirurgický zákrok umožňující přesné usazení protetických zubních náhrad, např. odstranění zbytnělé tkáně, výrůstků…

Preprotetická chirurgie – chirurgický zákrok umožňující přesné usazení protetických zubních náhrad, např. odstranění zbytnělé tkáně, výrůstků…

Preprotetická chirurgie se zaměřuje na úpravu anatomických poměrů v ústní dutině, na protézních ložích, které by ztížily či znemožnily zhotovení funkční a také estetické zubní náhrady. Zákrok se provádí na měkkých tkáních, tj. na sliznici a svalech, ale také na čelistních kostech.

Chirurg může odstranit hypertrofickou (patologicky zbytnělou) sliznici dásní, slizniční řasy, může se také přetnout uzdičky horního rtu atd. Je možné též prohloubit ústní spodinu, kdy chirurg protne úpon svalu m. mylohyoideus.

Operace prováděné na čelistních kostech jsou různé typy resekcí, nejčastěji zbytnělých kostí, které tvoří vyvýšeniny. Může však nastat i opačný případ, a naopak tkáně mohou být atrofované (zmenšené). Pak lze např. rekonstruovat dásňové výběžky čelistních kostí pomocí implantátů, které se vloží na místo, kde je kost nedostatečná.

Tyto zákroky umožní vytvořit náhradu, která 100% sedne do ústní dutiny.