Počítačová tomografie

Radiologická vyšetřovací zobrazovací metoda, která kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem.

Radiologická vyšetřovací zobrazovací metoda, která kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem. Vrstvově, v řezech zobrazuje vyšetřovanou oblast.

Snímky jsou velmi přehledné a detailní, umožní udělat si celkovou představu o vyšetřovaném místě. CT se využívá i v zubním lékařství a máme ho i v našem centru zubní péče. Disponujeme nejmodernější CT technologií, kterou představuje 3D počítačový tomograf, který nevyužívá k vytváření snímků vějíř paprsků, ale kónický svazek.

Na rozdíl od běžného tomografu jste vystavení minimální dávce záření a obraz z CT je díky trojrozměrnému uspořádání přesnější a umožňuje tak zpřesnit i diagnostiku a následně i ošetření vašeho chrupu. Snímky z CT mají využití v plánování náhrad chrupu pomocí implantátů, extrakcí zubů atd.

Používame

CBCT (cone-beam computed tomography)

Rentgenologické vyšetření s minimální intenzitou záření, jehož výstupem je přesný 3D snímek vyšetřované oblasti.

3D rentgen

Ve spolupráci s počítačovým softwarem vytvoří přehledný a přesný 3D obraz, což umožní naprosto přesné plánování ošetření, vytvoření implantátů, náhrad…

3D diagnostika

Bezesporu nejmodernější, nejkvalitnější a nepřesnější diagnostická metoda.

Digitální zubní rentgen

Získaný rentgenový snímek je okamžitě dostupný na monitoru počítače. Odpadá čekání při vyvolávání snímku.