Mikroskopická endodoncie a lupové brýle

Diagnostika a následné ošetření zubu a zubních kanálků mikroskopem, který zpřehlední ošetřované místo a umožní provést zákrok přesněji a kvalitněji.

Mikroskopická endodoncie k ošetření zubů využívá mikroskop, který zpřehlední operační pole a pomůže ošetřit i takové vady, které nejsou pouhým okem viditelné. Jedná se např. o ošetřování kořenových kanálků. Jen kvalitně provedený zákrok zaručí, že dojde k záchraně zubu.

Díky použití mikroskopu je možné velmi přesně a kvalitně odstranit nevyhovující výplně zubních kořenů, zalomený kousek nástroje, určit, zda není přítomná fraktura zubu atd.

Mikroskop pomůže již při diagnostice, zhodnocení anatomie zubu, na kterém bude prováděn zákrok. Systém kořenových kanálků je totiž u každého zubu jedinečný.

Zákrok pomocí mikroskopu je přesnější, trvá kratší dobu, má větší úspěšnost, méně pooperačních příznaků (otok, bolest) a také je nižší riziko výskytu komplikací. Je tedy dobré, aby v ordinaci vašeho stomatologa mikroskop byl.