Objednat se

Při provádění chirurgického zákroku se využívá mikroskop. Zákrok je pak přesnější, není dělán „naslepo“.

Mikrochirurgická endodoncie využívá nejmodernější techniky k endodontickému ošetření zubů. Díky tomu se mohou zachránit i zuby, které by byly jinak odsouzeny k vytržení.

Vnitřní části zuby a kanálky jsou pouhým okem „neviditelné“, stomatolog pracuje „naslepo“, což ošetření stíží.

Díky mikroskopu je možné lépe a přesněji ošetřit zub zvenku i zevnitř. Stomatolog má dokonalý přehled o zubu a úspěšnost zákroku je více než 96%.

Pomocí operačního mikroskopu je možné řešit i komplikace endodontických ošetření, např. odstranit zalomený kořenový nástroj, ošetřit nedokonale ošetřené zubní kanálky atd. Operační mikroskop ošetření nejen zkvalitní, ale také zkrátí dobu nutnou k provedení zákroku. Navíc jsou menší pooperační potíže, např. otok, bolestivost, rychlejší hojení a výrazně se také omezí vznik komplikací.

Diagnostika a následné ošetření zubu a zubních kanálků mikroskopem, který zpřehlední ošetřované místo a umožní provést zákrok přesněji a kvalitněji.

Mikroskopická endodoncie k ošetření zubů využívá mikroskop, který zpřehlední operační pole a pomůže ošetřit i takové vady, které nejsou pouhým okem viditelné. Jedná se např. o ošetřování kořenových kanálků. Jen kvalitně provedený zákrok zaručí, že dojde k záchraně zubu.

Díky použití mikroskopu je možné velmi přesně a kvalitně odstranit nevyhovující výplně zubních kořenů, zalomený kousek nástroje, určit, zda není přítomná fraktura zubu atd.

Mikroskop pomůže již při diagnostice, zhodnocení anatomie zubu, na kterém bude prováděn zákrok. Systém kořenových kanálků je totiž u každého zubu jedinečný.

Zákrok pomocí mikroskopu je přesnější, trvá kratší dobu, má větší úspěšnost, méně pooperačních příznaků (otok, bolest) a také je nižší riziko výskytu komplikací. Je tedy dobré, aby v ordinaci vašeho stomatologa mikroskop byl.

Zachování zubu pomocí endodontického zákroku

Endodontický zákrok je významnou metodou pro ošetření nitra zubu, při kterém jsou kanálky vyčištěny a vyplněny kořenovou výplní. Infekce nitra zubu může způsobit bolest a vyžaduje odpovídající léčbu.

Preciznost a léčivé vložky pro úspěšné ošetření

Při endodontickém zákroku je klíčová preciznost. Lékař musí důkladně odstranit infikovanou zubní dřeň a přesně změřit délku kanálku, což je zásadní pro úspěšné ošetření. Někdy je vhodné aplikovat léčivou vložku, která pomáhá zmírnit bolest před aplikací kořenové výplně.

Mikroskopické ošetření pro zachování funkčnosti

Endodontický zákrok se obvykle provádí pod mikroskopem a kontroluje se pomocí RTG snímků. Tím je zajištěna nejvyšší přesnost a dosažení optimálních výsledků, které umožní uchování zubu v plném funkčním stavu.

Ve vnitřních prostorech zubu se nachází zubní dřeň, tj. cévy a nervy. Tento prostor je větvící se systém drobných dutinek, zvaných kořenové kanálky.

Jak fungují kořenové kanálky?

Kořenové kanálky jsou malé, s průměrem 0,05–0,1 mm, a prochází jimi nervově-cévní svazek, díky kterému je zub vyživován a citlivý. Struktura kanálků se liší u každého člověka i u každého jednoho zubu.

Kdy je nutné ošetřit kořenové kanálky?

Problém nastává, pokud se do kanálků dostane infekce a zasáhne kostní dřeň, což způsobuje bolest zubu. Nejčastěji se tak děje u rozsáhlého zubního kazu. V takovém případě je nutné kořenový kanálek ošetřit.

Co znamená endodontické ošetření?

Endodontické ošetření spočívá v otevření kanálku, jeho pečlivém vyčištění, tj. odstranění zubní dřeně, často pod kontrolou mikroskopu, a vyplnění vzniklé dutiny. Tento záchovný zákrok umožní zachovat zub, aby nemusel být vytržen.

Léčba „vnitřku“ zubu, tj. zubní dřeně a zubních kanálků (kořenů).

Endodoncie se specializuje na řešení problémů, které se týkají vnitřku zubu, tedy zubní dřeně a kanálků. Cílem endodontického zákroku je zachránit postižený zub, aby i po ošetření mohl plnit svou funkci a nezpůsoboval vám žádné obtíže ani bolesti.

V našem moderním zubním centru vám díky používání nejnovějších diagnostických postupů, včetně 3D diagnostiky, dokážeme přesně určit a zmapovat problém a navrhnout pro vás nejlepší řešení. Naše léčebné postupy zaručují dlouhodobou životnost vašeho zubu.

Ošetření se skládá z několika kroků, a samozřejmě se nezapomíná ani na anestezii dle vašich přání, abyste necítili bolest, která může s ošetřením souviset. Nejdříve je nutné dostat se do zubní dutiny a odstranit veškerou zubní dřeň ze všech kanálků postiženého zubu. Poté následuje důkladné čištění a opracování zubních kanálků, a to s extrémní přesností v desetinách milimetru pomocí mechanických i chemických metod. Cílem je odstranit veškerou patologickou tkáň, ale zároveň nesmí dojít k proniknutí přes kořenový hrot. Nakonec jsou kanálky zaplněny kořenovou výplní (nabízíme více možností), která vnitřek zubu uzavře a zajišťuje jeho pevnost.

Výsledek je kontrolován nebo průběžně kontrolován RTG snímkováním. Endodoncie je časově, odborně i přístrojově náročný zákrok, ale v našem zubním centru máme k dispozici nejmodernější vybavení, odborníky v oboru a dostatek času, abychom vám mohli věnovat potřebnou pozornost.

Mikrochirurgický záchovný zákrok pro odstranění váčku, zánětlivého ložiska v oblasti kořene zubu i s částí kořene.

Resekce kořenového hrotu je chirurgický zákrok, při němž se odstraní zánětlivé ložisko v oblasti kořene zubu společně s částí kořenového hrotu, který do ložiska zasahuje. Před resekcí samotnou dojde k vyčištění a ošetření kořenového kanálku.

Kdy se zákrok provádí

Zánětlivé procesy kolem kořenového hrotu, které již není možné ošetřit jiným způsobem a není nutné provést extrakci (vytržení) zubu.

Jak se zákrok provádí

Zákrok je bezbolestný, neboť se provádí nejčastěji v lokální anestezii. Provádí se řez na sliznici ke kosti, pod níž je kořenový hrot a ložisko zánětu. Lékař se musí dostat pomocí vrtáčku či dlátka ke kořeni zubu a tento odstranit společně s ložiskem. Vše je řádně ošetřeno a vyčištěno. Poté se rána pečlivě uzavírá, po dobu 24 hodin je zaveden drén. Stehy se vytahují za cca 5–6 dní.

Při správné technice provedení nedochází ke vzniku komplikací, bolest i otoky mizí po 3–4 dnech.

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram