Inhalační analgetikum

Utlumení bolesti a psychického stresu, má rychlý nástup a je i pro pacienty, kteří se obávají injekcí. Aplikuje se vdechnutím.

Máte obavy ze stomatologického ošetření? Bojíte se injekcí? Nechcete cítit bolest?

Právě pro vás je vhodné použít inhalační analgetika, tj. inhalační anestezii. Analgetikum vdechnete a záhy nato pocítíte uvolnění, zklidnění, zbavíte se strachu a dojde také ke zvýšení prahu bolesti. Inhalační analgetika působí velmi rychle, stačí pár nadechnutí. 2–3 minuty inhalace plynu z masky. Účinky rychle odezní, do cca 5 minut po ukončení inhalace. Inhalační analgezie je vhodná také pro děti. Ty si často ani ošetření nepamatují.

Výhody

  • Účinky nastupují velmi rychle a rychle také odeznívají
  • Zbaví strachu a zklidní
  • Oslabí vnímání bolestivých podnětů
  • Snadno se podává
  • Je bezpečné
  • Je možné využít pro děti