Hluboké ovlivnění vědomí

Navození stavu, kdy dochází k „uspání“, ovlivnění stavu vědomí pacienta za účelem tlumení bolesti a psychického stresu při zubním ošetření.

Hluboké ovlivnění vědomí je způsobeno podáním látek, které působí na centrální nervovou soustavu. Účelem je snížení vědomí (obluzení), až uspání pacienta proto, aby necítil strach a bolest, které mohou stomatologický zákrok provázet.

Je možné využít plnou anestezii nebo hlubokou sedaci, tj. analgosedaci. Při analgosedaci není pacient plně uspaný, je schopný spolupracovat (otevřít ústa), samostatně dýchá, ale po probuzení si nic nepamatuje. Má amnézii. Hlubokou sedaci podává anesteziolog, který po provedeném výkonu podá protilátku proti použitému sedativu, čímž se zruší účinky a pacient rychle procitá do plného vědomí. Během analgosedace se také monitorují životní funkce: krevní tlak, pulz, dechové funkce…

Celková anestezie je navození umělého spánku na nezbytně dobu nezbytně nutnou ke stomatologickému zákroku anesteziologem. Zde je již nutné pacienta intubovat a sledovat životní funkce. Celková anestezie se volí i dlouhých zákroků, kdy je nutné, aby se pacient ani nepohnul.