Frenulektomie

Úplné chirurgické odstranění uzdičky, buď podjazykové, nebo retní.

Frenula linguae je latinský název pro podjazykovou uzdičku, což je slizniční řasa, která spojuje spodinu ústní dutiny s jazykem.

Pokud je uzdička vrozeně zkrácená nebo zesílená, může se výrazně snížit pohyblivost jazyka, ale může také poškozovat tkáň v okolí zubů (parodont). V takovém případě se přistupuje k frenulektomii, což je zákrok, při němž se kompletně odstraní uzdička i její úpon na spodině dutiny ústní. Zákrok se provádí u dětí.

Frenulektomie se provádí buď v anestezii klasickým chirurgickým přístupem, tj. vyříznutím se šitím, které provází hematomy a otoky, nebo nověji pomocí laseru.

Laserové ošetření výrazně zkrátí dobu zákroku, a to na několik desítek sekund. Výrazně se sníží bolestivost zákroku, není tedy nutné využít celkovou anestezii, postačí místní znecitlivění. Navíc se výrazně zkrátí doba hojení, neboť odpadá nutnost šití. Po odeznění anestezie může dítě cítit mírnou bolest či tlak v místě zákroku, může se také objevit mírný otok či lehce zvýšená teplota, vše odeznívá do 1–2 dnů.