Anestézie

Stav, kdy je pacient uveden do spánku či je ošetřovaná část znecitlivěna.

Umožní ošetřit bez bolesti a stresu.

Používáme

Řízená sedace

Využití sedativ přesně dle potřeb pacienta v průběhu zákroku.

Sedace

Snížení vědomí, kdy dojde k uklidnění, uvolnění a také ke snížení vnímání bolesti.

Inhalační analgetikum

Utlumení bolesti a psychického stresu, má rychlý nástup a je i pro pacienty, kteří se obávají injekcí. Aplikuje se vdechnutím.

Hluboké ovlivnění vědomí

Navození stavu, kdy dochází k „uspání“, ovlivnění stavu vědomí pacienta za účelem tlumení bolesti a psychického stresu při zubním ošetření.

Bez bolesti

Bezbolestné ošetření v zubní ordinaci je dnes již standardem.

Analgosedace

Snížení vnímání bolesti a uvolnění a zklidnění bez toho, aby došlo k úplnému „uspání“.