Amalgám

Výplňový materiál, slitina kovů s rtutí, od jehož použití se dnes již upouští.

Amalgám je výplňový materiál využívaný v zubním lékařství déle než 150 let.

Jedná se o slitinu několika kovů, a to rtuti, stříbra, mědi a cínu. Každý z použitých kovů ve směsi přináší jiné vlastnosti, rtuť udrží materiál po určitou dobu tekutý, stříbro je nositelem mechanické a chemické odolnosti a urychluje tuhnutí, měď zajistí pevnost a roztažnost výplně, cín zvýší plasticitu výplně.

Ačkoli je v některých stomatologických ordinacích stále využíván, je snaha nahradit ho jinými materiály, které jsou bezpečnější a mají lepší vlastnosti. Amalgám byl dokonce evropskou komisí zakázán pro použití u dětí a těhotných žen. Jeho použití totiž může být spojeno se zdravotními riziky a také se zátěží pro životní prostřední.

Krom zdravotních rizik je nevýhodou amalgámu také estetická stránka a riziko, že při tuhnutí amalgámu může dojít k rozpínání kovu a poškození zubu. V našem centru zubní péče Vám tedy amalgámové výplně nenabídneme, naopak vám rádi zcela profesionálně a bezbolestně nahradíme amalgámové plomby za zdravotně nezávadné a vysoce kvalitní zubní výplně.